Statystyka

Uytkownikw: 5719
Artykuw: 1593
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25102545
regulamin konkurs wielkanocny 2019 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Konkurs Wielkanocny

 NA   NAJPIKNIEJSZ  PISANK,   KRASZANK,

MALOWANK, STROIK ORAZ PALM WIELKANOCN

 

1.   W konkursie mog wzi udzia doroli i dzieci z terenu Gminy Dukla.

2. Prace naley skada 4 kwietnia 2019r. do godz. 15.00 w siedzibie Orodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Wgierski 38,   tel. 662054407

3.  Prace oceniane bd w kategoriach:

  a)    pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metod tradycyjn

  b)    pisanka wspóczesna       

  c)    palma wielkanocna do 300 cm maksymalnie

  d)   stroik wielkanocny

 

      oraz w kategoriach wiekowych:

         a). Szkoa podstawowa klasy:

    - 0 – IV

    - VI – VIII i gimnazjum

         b). Szkoy rednie i doroli

4. Prace wykonane metod tradycyjn bd wyej oceniane.

  (Prace bez metryk nie wezm udziau w konkursie)

5. Ogoszenie wyników nastpi do 10 kwietnia na stronie internetowej www.ok.dukla.pl

6. Komisja konkursowa w kadej kategorii przyzna nagrody oraz wyrónienia.

7. Rozdanie nagród odbdzie si podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” o godz. 14.00 na parkingach przy obiektach MOSIR lub w razie niepogody w Zespole Szkó nr 2. – ze wzgldu na towarzyszce Spotkanie Modych Archidiecezji Przemyskiej czas i miejsce moe ulec zmianie - wicej na www.ok.dukla.pl

8. Prac naley odebra do 19 kwietnia do godziny 16.00

9.  Kada praca musi posiada metryk

Kategoria…………….……..

(kat. wiekowa) klasa, szkoa …………………....

Imi i nazwisko autora…………….……..

Imi i nazwisko opiekuna, nr tel………….………….

W przypadku osoby dorosej miejscowo i podpis………….…………

Przystpujc do konkursu akceptuj regulamin, jednoczenie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii foto video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych.

 

………………….……………………..

                                                                                                                              podpis autora