Statystyka

Uytkownikw: 5689
Artykuw: 1585
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 24920094
piosenka Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu


XV JUBILEUSZOWY GMINNY PRZEGLD PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ

WSPOMNIJMY MARKA GRECHUT
         Marek Grechuta stworzy niepowtarzalny styl i sta si fascynacj oraz punktem odniesienia dla kolejnych pokole polskich piosenkarzy. Jego utwory charakteryzuj si oryginalnym tekstem i odleg od stereotypów muzyk. Piosenki takie jak "Tango Anawa", "Korowód", "Serce", czy "Niepewno", do dzi ciesz si popularnoci. W zwizku z przypadajc 5 rocznic mierci Marka Grechuty, Orodek Kultury w Dukli zachca uczestników konkursu aby skorzystali z bogatej twórczoci tego wielkiego polskiego piosenkarza, poety, kompozytora. Jednoczenie pragniemy podkreli, e wybór sugerowanego repertuaru nie jest obowizkowy.

REGULAMIN

1. Przegld jest imprez otwart dla dzieci i modziey z terenu miasta i gminy Dukla
2. Przegld przeprowadzony zostanie w nastpujcych kategoriach wiekowych:
I - dzieci do lat 6
II - klasy od I-III
III - klasy IV-VI
IV - gimnazjum
V - doroli
3. Kady uczestnik przygotowuje jeden utwór wybranego polskiego wykonawcy do podkadu muzycznego przygotowanego przez organizatora lub wasnego 4. Po nagranie muzyczne naley zgosi si z wasn pyt do Orodka Kultury w Dukli
5. Oceny prezentacji dokona powoana przez organizatora komisja artystyczna 6. Kryteria oceny :
a) moliwoci gosowe uczestnika
b) dobór repertuaru c) poziom wykonania
d) ogólny wyraz artystyczny
7. Komisja przyzna wyrónienia jako nagrody gówne. 8. Komisja moe przyzna GRAND PRIX Przegldu
9. Wypenione karty zgoszenia naley przesa na adres organizatora do dnia 23 maja 2011 do godz 15.00 Po tym terminie zgoszenia nie bd przyjmowane!
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji 11. Przegld odbdzie si 25 maja 2011 w sali kina “PROMIE”. Pocztek godz. 10.00
KARTA ZGOSZENIA

XX GMINNY PRZEGLD PIOSENKI ZNANEJ I LUBIANEJ


Nazwisko i imi................................................................


Tytu utworu......................................................................


Szkoa..............................................................................


Kategoria    I    II    III    IV    V ( odpowiednie zakreli)

..........................................
PODPIS OPIEKUNA
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »