Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 1 go

Statystyka

Uytkownikw: 5607
Artykuw: 1530
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23931159

Archiwum

Koncert
2018koncertmuzeum.jpg
 
Uroczyste zakoczenie mikroprojektu
2018mikroprojekt.jpg
Uroczyste zakoczenie mikroprojektu polsko-sowackiego
    12 padziernika 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyo si podsumowanie rocznego projektu zatytuowanego „Sowiascy bliniacy” mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. Mikroprojekt realizowa Orodek Kultury w Dukli oraz sowacki partnera Podduklianské osvetové stredisko w widniku. Pitkowe spotkanie byo wspania okazj do przypomnienia wydarze zorganizowanych w ramach projektu oraz podzikowania polskim i sowackim koordynatorom, wolontariuszom oraz uczestnikom poszczególnych zada, którzy przybyli na specjalne zaproszenie Orodka Kultury. W uroczystoci uczestniczyli równie przedstawiciele wadz Dukli na czele z Burmistrzem Dukli Andrzejem Bytnarem i radni: Zenon Leczyk i Wadysaw Boczar.
  
   Gównym punktem imprezy byo odtworzenie prezentacji multimedialnej ukazujcej efekty caorocznej pracy, nastpnie kady z uczestników otrzyma upominki skadajce si z publikacji wydanych w ramach inicjatywy: katalogu poplenerowego „Sowiascy bliniacy” oraz pyty „Dla Ciebie may Panie – polsko-sowackie koldowanie”. Na zakoczenie czci oficjalnej wystpia kapela ludowa „Duklanie”. 
Warsztaty somkarskie
   2018slomka.jpgW sobotnie przedpoudnie 13 padziernika 2018 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbya si kolejna cz projektu „Dukielski senior – kulturowo aktywny” realizowanego przez DUTW w ramach zada publicznych Gminy Dukla w roku 2018.

   Tym razem czonkinie Stowarzyszenia uczestniczyy w „Warsztatach somkarskich” poprowadzonych przez rkodzielniczk Mart Podolak. Podczas zaj seniorki poznay techniki wyplatania somy ytniej, która ze wzgldu na swoje waciwoci, po odpowiednim przygotowaniu, jest idealnym materiaem do wytwarzania ozdób rkodzielniczych. Uczestniczki warsztatów poznay kilka podstawowych splotów, a nastpnie wykonay anioki, somkowe spiralki i gwiazdki. Jak si okazao technika wyplatania somy jest procesem wymagajcym czasu i precyzji. Warto jednak powici si pracy twórczej bo jej efekty s naprawd satysfakcjonujce.

   W ramach zadania odbd si jeszcze jedne warsztaty artystyczne, tym razem, 3 listopada 2018 w godzinach 9.00-15.00, chtni bd si uczy carvingu – techniki wycinania w owocach i warzywach. Zapisy odbywaj si w czwartki w godzinach 9.00-10.00 w biurze DUTW przy ulicy Kociuszki 4. Ilo miejsc ograniczona!

Katarzyna Ba
 
Wyjazd do filharmonii
2018filharmonia.jpg
 
Inauguracja Roku Akademickiego
2018inauguracjaart.jpgInauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku W czwartek 4 padziernika 2018 r. w sali kinowo-teatralnej Orodka Kultury w Dukli, odbya si uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

    Spotkanie rozpoczo si odpiewaniem hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”. Nastpnie dyrektor Orodka Kultury w Dukli Magorzata Walaszczyk-Faryj ogosia otwarcie nowego – 3 roku akademickiego i powitaa Zarzd Stowarzyszenia, zaproszonych goci oraz wszystkich Studentów. Gos zabra równie obecny na Inauguracji Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar. Omówieniem spraw organizacyjnych dotyczcych dziaalnoci DUTW zaja si natomiast nowa Prezes Zarzdu Stowarzyszenia – Pani Melania Romaczak-Gód. Zaprezentowaa harmonogram zaj dydaktycznych, spotka edukacyjnych oraz wyjazdów i imprez organizowanych w semestrze zimowym. Na zakoczenie uroczystej Inauguracji, krótki program artystyczny wykonao trio instrumentalne Katarzyna Ba, Piotr Jakiea i Artur Szajna – pracownicy Orodka Kultury w Dukli. Tego dnia odbyy si równie zapisy na rónorodne formy aktywnoci takie jak zajcia taneczne, jzyk angielski, gimnastyka korekcyjna oraz na wydarzenia realizowane w ramach projektu „Dukielski senior kulturowo aktywny”, dofinansowanego przez Gmin Dukla.

   O godzinie 18.00 Studenci mogli uczestniczy w pierwszym wykadzie w ramach otwartego roku akademickiego, zatytuowanym „W zdrowym ciele, zdrowy duch – co je, eby by zdrowym”, który wygosia dietetyk Pani Magdalena Jaskóka.


   Katarzyna Ba

   Zarzd Dukielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza osoby, które przekroczyy pidziesity rok ycia, do zoenia deklaracji czonkowskiej, wstpienia w szeregi Stowarzyszenia i skorzystania z jego oferty dydaktyczno-kulturalnej. Informacje mona uzyska w biurze DUTW przy ul. Kociuszki 4 w kady czwartek w godzinach 9.00-10.00. Zapraszamy!


 
Inauguracja roku
2018inauguracja.jpg
 
Rocznica bitwy
2018bitwa.jpg
 
Na Rajdzie
I ZNÓW UNIWERSYTET III WIEKU NA RAJDZIE.

   Tym razem nasz stay przewodnik Pan Waldemar Olszewski zaproponowa ciekaw tras cignca si od Polan/BARANIE/, gdzie nasza 18-to osobowa grupa wesza na teren Magurskiego PN i przesza w kierunku granicy Rzeczpospolitej Polskiej ze Sowacj. Szlakiem niebieskim szlimy wzdu granicy do Przeczy Mazgalickiej. Nastpnie ótym szlakiem udalimy si w kierunku zagubionej w dolinie Huty Polaskiej. Nazwa miejscowoci pochodzi od ttnicej niegdy yciem i produkujcej szko miejscowoci granicznej z duym kamiennym kocioem.
   Interesujc histori wsi opowiedzia nam P. Waldek, który przez ca tras zaznajamia nas z osobliwociami flory i fauny terenu.
   Oczarowani histori wsi zeszlimy do schroniska HAJSTRA/CZARNY BOCIAN/, gdzie przy piknie ukwieconym obiekcie przy ognisku skupilimy si na pieczeniu kiebasy. Nie zabrako te lokalnych przypiewek, a nowa Pani Prezes Melania zadbaa o gorc herbat dla wszystkich. Do zobaczenia na nastpnym rajdzie! Z powaaniem:
Anna Borek

logodukla.jpg

Rajd starszaków zosta zrealizowany z projektu „Dukielski senior – kulturowo aktywny” w ramach zada publicznych Gminy Dukla w roku 2018.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 55 - 72 z 706