Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5336
Artykuw: 1444
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 21214116

Archiwum

KONKURS
Image
Laureaci konkursu


OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POARNICZEJ
"MODZIE ZAPOBIEGA POAROM"
 Eliminacje Gminne Dukla 2012
Kolejno zajtych miejscw rozgrywkach finaowych przedstawia si nastpujco:

 I grupa wiekowa (szkoa podstawowa)
    1. Dominik Baon Równe 9pkt.
    2. Karol Patla Równe 7pkt.
    3. Arkadiusz Chowaniec Równe 6pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)
    1. Damian Madej Dukla 9pkt.
    2. Dawid Orlof Gojsce 7pkt.
    3. Mateusz Mrówka Tylawa 5pkt.

III grupa wiekowa (szkoy ponadgimnazjalne)
    1. Grzegorz Walaszczyk LO Dukla 10pkt.
    2. Marek Bykowski LO Dukla 7pkt.
    3. Patryk Szajna LO Dukla 5pkt.

Uczestnicy zakwalifikowani do eliminacji Powiatowych:
1. Dominik Baon I grupa Równe
2. Damian Madej II grupa Nadole
3. Grzegorz Walaszczyk III grupa Zboiska

 
... o uczuciach w jzyku obcym
Image
Katarzyna Chorzpa - I miejsce
17 lutego w Zespole Szkó nr 2 w Dukli odby si KONKURS PIOSENKI OBCOJZYCZNEJ O TEMATYCE MIOSNEJ. W kameralnej atmosferze pitnastu uczestników rywalizowao na maej scenie w 2 kategoriach wiekowych: gimnazjum i liceum. Imprez jak zwykle przygotowaa Pani Beata Zajdel przy wspóudziale uczniów w/w zespolu szkó i Orodka Kultury.
Komisja Konkursowa postanowia nagrodzi i wyróni:

Kategoria gimnazjum

1 miejsce Katarzyna Mako
2 miejsce Klaudia Dereniowska
3 miejsce Kinga Jasowska
wyrónienie - Magdalena Klimkiewicz

Kategoria liceum

1 miejsce Katarzyna Chorzpa
2 miejsce Natalia Niedziela
3 miejsce Monika Nowotyska
wyrónieni - Agata Kielar, Natalia Fydryk, Gabriela Siemion, Gabriela Matyka

Kategoria zespó
1 miejsce - Aleksandra Matyka z Zespoem

 
Ferie 2012
Image    W kinie „Promie” od 30 stycznia do 10 lutego  odbyway si zajcia zorganizowane w ramach ferii zimowych inicjatorem, których by Orodek Kultury. Zarówno w pierwszym jak i w drugim tygodniu zajcia z dziemi prowadzili instruktorzy dukielskiego OK, którzy kady dzie w godzinach od 10.00 do 14.00 organizowali czas dla dzieci. W przecigu dwóch tygodni w ramach zaj odbyy si m.in. warsztaty kulinarne gdzie dzieci wasnorcznie przygotoway saatk owocow, pieky gofry, zajcia plastyczne z rysunku i rzeby z papieru, zajcia sportowo - rekreacyjne z gr wirtualn, konkursy, seanse filmowe a najwaniejszym punktem i prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanym by wyjazd na basen do Krosna. W programie przewidziano równie kulig jak i konkurs rzeby ze niegu, ale ze wzgldu na temperatur nie zostay zrealizowane. Dzieci kady dzie mogy liczy na gorc herbat i skromny poczstunek. W ostatnim dniu ferii nagrodzeni zostali najwytrwalsi a kady z uczestników otrzyma pamitkowy dyplom. W przecigu dwóch tygodni gocilimy 33 chtnych do wspólnej zabawy i pracy modych ludzi. W ramach przerwy zimowej zacz dziaalno klub gry wirtualnej, kady dzie w godz. 16.00 do 20.00 oprócz zaj poudniowych dzieci i modzie mogli korzysta z tej formy spdzania czasu wolnego.
 
"Gosposiada" w Rwnem
gosposiada
swojskie jado
21 stycznia odbya si I Gminna „Gosposiada” w sali Domu Ludowego w Równem. Na scenie wystpiy zaproszone zespoy Równianie, czanie, Wietrznianki i Szarotki-Duklanie. Poczstunek przygotoway koa gospdy z: Równego, Wietrzna, Barwinka, Gojsc, k Dukielskich, Cergowej, Dukli i Tylawy. Wielk atrakcj bya góralska szopka lalkowa, któr przedstawi pan Stanisaw Kozik z rodzin. Atrakcj kulinarn bya „Strzecha Gospodyni” na której kady móg degustowa swojskie jado. Odbya si take degustacja nalewek i ogórków przygotowanych przez gospodynie. Podczas imprezy wybrana zostaa Miss ,,Gosposiady”, któr zostaa Pani Czesawa Czepiga. Zdobycie tytuu Miss jednak nie byo takie proste. Zadaniem pa byo jak najszybsze ubicie piany ,,na sztywno”, co spowodowao wiele zabawy i umiechu na twarzach zgromadzonej publicznoci. Niespodziank byy pamitkowe drewniane yki, które mogli zakupi przybyli gocie. Wszyscy bawili si do biaego rana przy muzyce zespou "Lotos" z Jasionki. Gównym organizatorem „Gosposiady” by Orodek Kultury i Koa Gospody Wiejskich.
 
Koncert
Image
PWSZ im. Jana Grodka Sanok
16 stycznia w sali kina „Promie” Orodek Kultury goci na swoich skromnych deskach zespó zoony ze studentów  Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zakad Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej wchodzi w skad Instytutu Humanistyczno – Artystycznego PWSZ, który funkcjonuje pod patronatem Uniwersytetu Jagielloskiego i Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Rolniczego. Dwudziestu modych artystów w rozrywkowym programie promowao zalety i zachcao do podjcia studiów na w/w kierunku. Usyszelimy muzyk klasyczn, muzyk ludow i oczywicie rozrywkow „Dream a Little Dream” Louisa Armstronga, przepikn ballad „Rkawiczki” Joanny Zagdaskiej, „Zegarmistrz wiata” Tadeusza Woniaka, „Kolorowe Jarmarki” Janusza Laskowskiego, autorski utwór „Ogrodnik”, „Kukueczka” i wiele, wiele innych utworów.
 
Jaseka w Barwinku "wita Noc"

barwinek
Jaseka w Bareinku
8 stycznia w Barwinku w Domu Ludowym zostay przedstawione ,,Jaseka wita Noc”, które powstay przy wspópracy Orodka Kultury w Dukli. Inicjatywa przedstawienia wysza ze strony Pana Jacka Bujaka, który zgosi si na pocztku grudnia do dyrekcji Orodka Kultury o pomoc w przygotowaniu dzieci i modziey oraz opraw techniczn. Czas na przygotowanie modziey by bardzo krótki, próby odbyway si mniej wicej dwa razy w tygodniu. Dzieci bardzo chtnie uczestniczyy w przygotowaniach. Stroje, szopka i óbek zostay wykonane przez rodziców, którzy od pocztku angaowali si w przygotowania wystpu. Koo Gospody Wiejskich przygotowao pyszne ciasta oraz barszcz z uszkami dla publicznoci i przybyych goci. Próby przeprowadzia Alicja Jakiea staystka Orodka Kultury w Dukli.

 
Koldowanie w kach Dukielskich
ki
ki Dukielskie
w dniu 6 stycznia 2012 roku zespó SZAROTKA wzi udzia w III Powiatowym Przegldzie Kold i Pastoraek w kach Dukielskich. W przegldzie wystpiy 20 zespoów. Wielki zaskoczeniem dla wszystkich byy dzieci Ola i Zuzia, które wystpiy wraz z zespoem.   Po zakoczeniu konkursu zespoy zostay zaproszone na poczstunek.

 
kolda 2011
Image
nagrodzeni
Wyniki V Gminnego Konkursu Kold i Pastoraek
 20 grudnia w sali kina „Promie” odby si V Gminny Przegld Kold i Pastoraek. 104 wykonawców z caej gminy w 5 kategoriach wiekowych zapiewao na dukielskiej scenie. Komisja w skadzie Dorota wistak, Krystyna Stakowska i Magorzata Walaszczyk – Faryj postanowia wyróni i nagrodzi w tegorocznym konkursie nastpujce osoby:


Czytaj cao
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 541 - 558 z 653

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci