II Powiatowy Przegl±d Kolęd i Pastorałek
łęki
Łęki Dukielskie
6 stycznia 2011r. 19 zespołów z Powiatu Kro¶nieńskiego oraz - go¶cinnie - zespół "Makovica" ze ¦vidnika, spotkało się na II Powiatowym Przegl±dzie Kolęd i Pastorałek organizowanym wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Kro¶nie i Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedno¶ć” w Łękach Dukielskich. Przegl±d rozpocz±ł się uroczyst± Msz± ¶w. w intencji organizatorów i zespołów....


Po Mszy ¶w. tradycyjnie „przewodnictwo” przejęła p. Grażyna Ostrowska - kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Kro¶nie, która - jak zwykle - bardzo sprawnie i w przewidzianym czasie poprowadziła Przegl±d. Wyst±piło tym razem 20 zespołów: w tym go¶cie ze ¦vidnika na Słowacji. A rozpoczęli gospodarze, Zespół Folklorystyczny "Łęczanie" i młodzieżowy "Łęczanie" z Łęk Dukielskich. PóĽniej prezentowały się: Zespół ¦piewaczo-Obrzędowy "Rogowice" z Rogów, Zespół ¦piewaczy "Zalaski" z Zalesia, Zespół ¦piewaczy z Wrocanki, Zespół ¦piewaczy "Odrzykonianki" z Odrzykonia, Zespół Obrzędowo-¦piewaczy "Szarotka" z Dukli, Zespół ¶piewaczy "Makovica" ze ¦vidnika /Słowacja/, "Lubatowianie" z Lubatowej”, "Młodzi Lubatowianie" , "Mali Lubatowianie" , Zespół ¦piewaczy "Seniorzy" ze ¦wierzowej, Zespół ¦piewaczy "Nadzieja" ze Zręcina, Zespól ¦piewaczy "Wietrznianie" z Wietrzna, Zespół teatralno-obrzędowy "Równianie" z Równego, Zespół ¦piewaczy "Jutrzenka" z Kopytowej, Zespół ¦piewaczy "Chorkowianie" z Chorkówki, Zespół ¦piewaczy "Bobrzanie" z Bóbrki, Zespół ¶piewaczy z Rymanowa-Posada Dolna. Było i tym razem wiele pięknych kolęd i pastorałek, a wszystkie zespoły prezentowały inne kolędy i pastorałki.Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały statuetki kolędnika z gwiazd± oraz z wygrawerowan± tabliczk± pami±tkow± ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kro¶nie. Wręczał je szefom zespołów p. A. Krężałek, który skierował również wiele ciepłych słów pod adresem zespołów i organizatorów. Zwieńczeniem tego wieczoru była wspólna kolacja i wspólne ¶piewania w sali widowiskowej.
 
SEO by Artio