Dożynki Gminne
Tegoroczne dożynki spłynęły strugami deszczu. Delegacje wieńcowe tym razem spotkały się w kościele parafialnym pod wezwaniem Marii Magdaleny. Wzięły udział w Uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował i okolicznościowe Słowo Boże wygłosił o. Micheasz Okoński, gwardian dukielskiego klasztoru oo. Bernardynów. Oprawę mszy przygotował zespół „Szarotka – Duklanie”, natomiast dzielenie poświęconym chlebem uświetniło śpiewem Koło Gospodyń Wiejskich z Głojsc. Zaraz po mszy komisja powołana przez organizatora w składzie Grażyna Ostrowska, Krystyna Boczar- Różewicz i Renata Górak oceniła wieńce po czym 13 delegacji udało się po poświęceniu plonów na plac przy obiektach MOSiR-u. Deszcz przeszkodził w zorganizowaniu dalszej części programu. Na hali MOSiR-u odbył się poczęstunek dla zaproszonych gości. Zaszczycili nas swoja obecnością ks. Stanisław Siara, przedstawiciele Starostwa Powiatowego: Andrzej Guzik, Grażyna Ostrowska, Andrzej Krężałek, oraz przedstawiciele rady miejskiej w Dukli z przewodniczącym rady na czele, oraz sołtysi. Obsługę i catering zapełniła firma Hotel Krosno – Nafta.

 
SEO by Artio