Konkurs Plastyczny - obchody 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

10-03-2020
Konkurs plastyczny
 Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu gminy Dukla
 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
"KAROLEK WOJTYŁA"
REGULAMIN
  1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę wykonaną dowolną technika plastyczną.
    2. W konkursie wezmą udział te prace, które zostaną nadesłane do 10 marca 2020 do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Dukli ul. Trakt Węgierski 38, 38-450 Dukla

Nagrody wręczane będą podczas Kiermaszu Wielkanocnego. Prace nieodebrane do 31 marca ulegną zniszczeniu.

  1. Komisja konkursowa będzie oceniać prace w kategoriach wiekowych:

     Kat I - kl I - III
     Kat II - kl IV- VI
     Kat III – VII -VIII
     Kat IV – szkoły średnie i dorośli
4. Kryteria oceny: pomysł,  stopień trudności,  zgodność pracy z  tematem konkursu, ogólny wyraz artystyczny.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 marca 2020r.   

6 . Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, kategoria, szkoła).  Informacja umieszczona na małej karteczce z przodu pracy w prawym dolnym rogu wraz ze zgodą rodo

Zgoda RODO

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
  •  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

                                                                                                       Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">