Konkurs Wielkanocny

26-03-2020
Konkurs Wielkanocny
 NA   NAJPIĘKNIEJSZĄ  PISANKĘ,   KRASZANKĘ,
MALOWANKĘ, STROIK ORAZ PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

 1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.
 2. Prace należy składać do 26 marca 2020r. do godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, Transgraniczne Centrum Kultury. Trakt Węgierski 38,   tel. 662054407
 3. Prace oceniane będą w kategoriach plastycznych:
 4. a)    pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną
 5. b)    pisanka współczesna      
 6. c)    palma wielkanocnado 300 cm maksymalnie
 7. d)   stroik wielkanocny

 

      oraz w kategoriach wiekowych:

       a). Szkoła podstawowa klasy: 0 – IV

       b). Szkoła podstawowa klasy: V – VIII

       c). Szkoły średnie i dorośli

 

 1. Prace bez metryk i podpisanej zgody rodo nie wezmą udziału w konkursie

Prosimy nie odcinać zgody od metryki!

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2020r. na stronie internetowej www.ok.dukla.pl
 2. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
 3. Rozdanie nagród odbędzie się podczas „KIERMASZU WIELKANOCNEGO” okolo. 13.30 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej- więcej na www.ok.dukla.pl
 4. Prac należy odebrać do 19 kwietnia do godziny 16.00

                                                             

Metryka pracy

 

Kategoria plastyczna………………………………………...…...……..

(kat. wiekowa i klasa) ………………..………………………….……....

Imię i nazwisko autora…………………...……………………………..

Imię i nazwisko opiekuna lub autora nr tel…………………………….

 

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.
 •  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

                                         Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">