Poezja Patriotyczna - eliminacje 2020

06-03-2020

Wyniki Gminnych Eliminacji XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Komisja w składzie: Zofia Szubrycht, Aleksandra Żółkoś i Halina Storjecka postanowili przyznać tytuł laureata konkursu następującym osobą:

Kat. I (klasy IV-VI)
Klaudia Mikołajczyk - SP Iwla  "Lacrimoso Polski" Stanisław Wiatr-Partyka
Urszula Jakieła - SP Dukla "Pogrzeb Księcia Józefa Poniatowskiego" M. Wołkowicz
Amelia Skrzęta SP Dukla "TA, Co Nie Zginęła" M. Wołkowicz

Kat. II (VII-VIII)
Zuzanna Szczurek - SP Równe "Bagnet Na Broń" W. Broniewski
Karolina Delimat - SP Iwla "List z Sybiru" A. Oppman
Amelia Szczurek SP Jasionka "Ojczyzna" K.I. Gałczyński
Franciszek Topolski SP Równe "Gawęda o Miłości Ziemi Ojczystej" W. Szymborska


 • CakePHP
 • History
  +

  Request History

  No previous requests logged.

  ====
 • Session
  +

  Session

  • Config
   • userAgent8e5676354a0256ddba7fa5d8f4104e32
   • time1597020046
   • countdown10
  • Langpl
  ====
 • Request
  +

  Request

  Cake Params

  • plugin(null)
  • controllerpages
  • actionsite
  • named(empty)
  • pass(empty)
  • urlpoezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020
  • isAjax(false)

  Post data

  No post data.

  Query string

  No querystring data.

  Cookie

  To view Cookies, add CookieComponent to Controller

  Current Route

  • keys
   • 0url
  • options(empty)
  • defaults
   • controllerpages
   • actionsite
   • plugin(null)
  • template/:url
  ====
 • Sql Log
  +

  Sql Logs

  default

  Total Time: 23 ms
  Total Queries: 21 queries
  Query Affected Num. rows Took (ms) Actions
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'lang' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_descrpition' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Page`.*, `Pagegroup`.*, `Pagecategory`.* FROM `00022612_0000013`.`pages` AS `Page` JOIN `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` ON (`Pagegroup`.`id` = `Page`.`pagegroup_id`) JOIN `00022612_0000013`.`pagecategories` AS `Pagecategory` ON (`Pagecategory`.`id` = `Pagegroup`.`pagecategory_id`) WHERE `Page`.`lang` = 'pl' AND `Page`.`url` = 'poezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020' AND `Page`.`active` = '1' LIMIT 1 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Gallerygroup`.`id`, `Gallerygroup`.`title`, `Gallerygroup`.`galcategory_id`, `Gallerygroup`.`created`, `Gallerygroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerygroups` AS `Gallerygroup` WHERE `id` = 29 LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`gallerygroup_id`, `Gallery`.`lang`, `Gallery`.`title`, `Gallery`.`url`, `Gallery`.`meta_title`, `Gallery`.`meta_desc`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`active` FROM `00022612_0000013`.`galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`gallerygroup_id` = (29) 1 1 1
  SELECT `Galleryitem`.`id`, `Galleryitem`.`gallerygroup_id`, `Galleryitem`.`image`, `Galleryitem`.`position`, `Galleryitem`.`created`, `Galleryitem`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`galleryitems` AS `Galleryitem` WHERE `Galleryitem`.`gallerygroup_id` = (29) ORDER BY `image` ASC 30 30 1
  SELECT `Gallerymovie`.`id`, `Gallerymovie`.`gallerygroup_id`, `Gallerymovie`.`name`, `Gallerymovie`.`youtubeurl`, `Gallerymovie`.`created`, `Gallerymovie`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`gallerymovies` AS `Gallerymovie` WHERE `Gallerymovie`.`gallerygroup_id` = (29) 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Galleryaudio`.`id`, `Galleryaudio`.`gallerygroup_id`, `Galleryaudio`.`name`, `Galleryaudio`.`filename`, `Galleryaudio`.`created`, `Galleryaudio`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`galleryaudios` AS `Galleryaudio` WHERE `Galleryaudio`.`gallerygroup_id` = (29) 0 0 1 maybe slow
  SELECT `Pagegroup`.`id`, `Pagegroup`.`pagecategory_id`, `Pagegroup`.`title`, `Pagegroup`.`zdjecie`, `Pagegroup`.`gallerygroup_id`, `Pagegroup`.`date`, `Pagegroup`.`pubdate`, `Pagegroup`.`created`, `Pagegroup`.`modified` FROM `00022612_0000013`.`pagegroups` AS `Pagegroup` WHERE `Pagegroup`.`gallerygroup_id` = (29) 1 1 2 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'seo_title' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'right-col' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (2) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'partners' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (3) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Menu`.`id`, `Menu`.`name`, `Menu`.`slug`, `Menu`.`lang` FROM `00022612_0000013`.`menus` AS `Menu` JOIN `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` ON (`Menu`.`id` = `Menuitem`.`menu_id`) WHERE `slug` = 'menu' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Menuitem`.`id`, `Menuitem`.`menu_id`, `Menuitem`.`parent_id`, `Menuitem`.`name`, `Menuitem`.`url`, `Menuitem`.`position`, `Menuitem`.`parent_type`, `Menuitem`.`type_id`, `Menuitem`.`icon`, `Menuitem`.`blanc`, `Menuitem`.`htmlID`, `Menuitem`.`htmlClass` FROM `00022612_0000013`.`menuitems` AS `Menuitem` WHERE `Menuitem`.`menu_id` = (1) ORDER BY `position` asc 13 13 1 maybe slow
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'fb' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Blockgroup`.`id`, `Blockgroup`.`title`, `Blockgroup`.`slug` FROM `00022612_0000013`.`blockgroups` AS `Blockgroup` JOIN `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` ON (`Blockgroup`.`id` = `Block`.`blockgroup_id`) WHERE `slug` = 'footer' AND `lang` = 'pl' LIMIT 1 1 1 1
  SELECT `Block`.`id`, `Block`.`blockgroup_id`, `Block`.`lang`, `Block`.`text` FROM `00022612_0000013`.`blocks` AS `Block` WHERE `Block`.`blockgroup_id` = (1) ORDER BY `id` DESC 1 1 1
  SELECT `Setting`.`id`, `Setting`.`name`, `Setting`.`slug`, `Setting`.`value`, `Setting`.`type`, `Setting`.`setting_section_id`, `Setting`.`access` FROM `00022612_0000013`.`settings` AS `Setting` WHERE `slug` = 'bip' LIMIT 1 1 1 1

  Query Explain:

  Click an "Explain" link above, to see the query explanation.

  ====
 • Timer
  +

  Memory

  Peak Memory Use 1.97 MB

  Message Memory use
  Component initialization 822 KB
  Controller action start 1.11 MB
  Controller render start 1.38 MB
  View render complete 1.81 MB

  Timers

  Total Request Time: 86 (ms)

  Message Time in ms Graph
  Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) 7.32
  Event: Controller.initialize 10.35
  Event: Controller.startup 0.84
  Controller action 25.07
  Event: Controller.beforeRender 2.65
  » Processing toolbar data 1.49
  Rendering View 25.96
  » Event: View.beforeRender 0.02
  » Rendering APP/View/Pages/site.ctp 10.18
  » » Rendering APP/View/Elements/right-col.ctp 8.78
  » Event: View.afterRender 0.03
  » Event: View.beforeLayout 0.03
  » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp 14.88
  Event: View.afterLayout 0.00
  ====
 • Log
  +

  Logs

  There were no log entries made this request

  ====
 • Variables
  +

  View Variables

  • gallery
   • Gallerygroup
    • id29
    • title2020.03.06 XIV Gminne Eliminacje Poezji Patriotycznej
    • galcategory_id22
    • created2020-03-09 09:39:40
    • modified2020-03-09 09:39:40
   • Gallery
    • 0
     • id29
     • gallerygroup_id29
     • langpl
     • title2020.03.06 XIV Gminne Eliminacje Poezji Patriotycznej
     • url2020_03_06_xiv_gminne_eliminacje_poezji_patriotycznej
     • meta_title
     • meta_desc
     • created2020-03-09 09:39:40
     • active(true)
   • Galleryitem
    • 0
     • id658
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna001.jpg
     • position22
     • created2020-03-09 09:41:28
     • modified2020-03-09 09:41:28
    • 1
     • id659
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna002.jpg
     • position23
     • created2020-03-09 09:41:31
     • modified2020-03-09 09:41:31
    • 2
     • id660
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna003.jpg
     • position24
     • created2020-03-09 09:41:32
     • modified2020-03-09 09:41:32
    • 3
     • id661
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna004.jpg
     • position25
     • created2020-03-09 09:41:37
     • modified2020-03-09 09:41:37
    • 4
     • id662
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna005.jpg
     • position26
     • created2020-03-09 09:41:38
     • modified2020-03-09 09:41:38
    • 5
     • id663
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna006.jpg
     • position27
     • created2020-03-09 09:41:42
     • modified2020-03-09 09:41:42
    • 6
     • id664
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna007.jpg
     • position28
     • created2020-03-09 09:41:46
     • modified2020-03-09 09:41:46
    • 7
     • id665
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna008.jpg
     • position29
     • created2020-03-09 09:41:48
     • modified2020-03-09 09:41:48
    • 8
     • id636
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna009.jpg
     • position0
     • created2020-03-09 09:40:23
     • modified2020-03-09 09:40:23
    • 9
     • id637
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna010.jpg
     • position1
     • created2020-03-09 09:40:25
     • modified2020-03-09 09:40:25
    • 10
     • id638
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna011.jpg
     • position2
     • created2020-03-09 09:40:28
     • modified2020-03-09 09:40:28
    • 11
     • id639
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna012.jpg
     • position3
     • created2020-03-09 09:40:33
     • modified2020-03-09 09:40:33
    • 12
     • id640
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna013.jpg
     • position4
     • created2020-03-09 09:40:34
     • modified2020-03-09 09:40:34
    • 13
     • id641
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna014.jpg
     • position5
     • created2020-03-09 09:40:38
     • modified2020-03-09 09:40:38
    • 14
     • id642
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna015.jpg
     • position6
     • created2020-03-09 09:40:40
     • modified2020-03-09 09:40:40
    • 15
     • id643
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna016.jpg
     • position7
     • created2020-03-09 09:40:45
     • modified2020-03-09 09:40:45
    • 16
     • id644
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna017.jpg
     • position8
     • created2020-03-09 09:40:47
     • modified2020-03-09 09:40:47
    • 17
     • id645
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna018.jpg
     • position9
     • created2020-03-09 09:40:52
     • modified2020-03-09 09:40:52
    • 18
     • id646
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna019.jpg
     • position10
     • created2020-03-09 09:40:55
     • modified2020-03-09 09:40:55
    • 19
     • id647
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna020.jpg
     • position11
     • created2020-03-09 09:40:58
     • modified2020-03-09 09:40:58
    • 20
     • id648
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna021.jpg
     • position12
     • created2020-03-09 09:40:59
     • modified2020-03-09 09:40:59
    • 21
     • id649
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna022.jpg
     • position13
     • created2020-03-09 09:41:02
     • modified2020-03-09 09:41:02
    • 22
     • id650
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna023.jpg
     • position14
     • created2020-03-09 09:41:04
     • modified2020-03-09 09:41:04
    • 23
     • id651
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna024.jpg
     • position15
     • created2020-03-09 09:41:07
     • modified2020-03-09 09:41:07
    • 24
     • id652
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna025.jpg
     • position16
     • created2020-03-09 09:41:11
     • modified2020-03-09 09:41:11
    • 25
     • id653
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna026.jpg
     • position17
     • created2020-03-09 09:41:13
     • modified2020-03-09 09:41:13
    • 26
     • id654
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna027.jpg
     • position18
     • created2020-03-09 09:41:17
     • modified2020-03-09 09:41:17
    • 27
     • id655
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna028.jpg
     • position19
     • created2020-03-09 09:41:19
     • modified2020-03-09 09:41:19
    • 28
     • id656
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna029.jpg
     • position20
     • created2020-03-09 09:41:23
     • modified2020-03-09 09:41:23
    • 29
     • id657
     • gallerygroup_id29
     • image2020poezja patriotyczna030.jpg
     • position21
     • created2020-03-09 09:41:25
     • modified2020-03-09 09:41:25
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
   • Pagegroup
    • 0
     • id672
     • pagecategory_id2
     • titlePoezja Patriotyczna - eliminacje 2020
     • zdjecie15837434712108012317.jpg
     • gallerygroup_id29
     • date2020-03-06 00:00:00
     • pubdate2020-03-06 00:00:00
     • created2020-03-06 13:58:11
     • modified2020-03-06 13:58:11
  • page
   • Page
    • id672
    • pagegroup_id672
    • langpl
    • titlePoezja Patriotyczna - eliminacje 2020
    • urlpoezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020
    • shortdesc(null)
    • text<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body><p>Wyniki Gminnych Eliminacji XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Komisja w składzie: Zofia Szubrycht, Aleksandra Żółkoś i Halina Storjecka postanowili przyznać tytuł laureata konkursu następującym osobą:<br><br>Kat. I (klasy IV-VI)<br>Klaudia Mikołajczyk - SP Iwla  "Lacrimoso Polski" Stanisław Wiatr-Partyka<br>Urszula Jakieła - SP Dukla "Pogrzeb Księcia Józefa Poniatowskiego" M. Wołkowicz<br>Amelia Skrzęta SP Dukla "TA, Co Nie Zginęła" M. Wołkowicz<br><br>Kat. II (VII-VIII)<br>Zuzanna Szczurek - SP Równe "Bagnet Na Broń" W. Broniewski<br>Karolina Delimat - SP Iwla "List z Sybiru" A. Oppman<br>Amelia Szczurek SP Jasionka "Ojczyzna" K.I. Gałczyński<br>Franciszek Topolski SP Równe "Gawęda o Miłości Ziemi Ojczystej" W. Szymborska<br><img src="http://www.ok.dukla.pl/files/source/Punktacja/punkty%20poezja%20patriotyczna.jpg" alt="" width="1056" height="288" class="img-fluid"><br><br></p></body></html>
    • meta_title
    • meta_desc
    • active(true)
    • calendar(false)
    • news(true)
    • created2020-03-06 13:58:11
    • modified2020-03-09 09:48:19
   • Pagegroup
    • id672
    • pagecategory_id2
    • titlePoezja Patriotyczna - eliminacje 2020
    • zdjecie15837434712108012317.jpg
    • gallerygroup_id29
    • date2020-03-06 00:00:00
    • pubdate2020-03-06 00:00:00
    • created2020-03-06 13:58:11
    • modified2020-03-06 13:58:11
   • Pagecategory
    • id2
    • nameAktualności
    • addtextDodaj aktualność
    • edittextEdytuj aktualność
    • calendar1
    • date1
    • shortdesc0
    • img1
  • desc_for_layoutOśrodek Kultury w Dukli
  • $request->data(empty)
  • $this->validationErrors
   • Setting(empty)
   • Page(empty)
   • Pagegroup(empty)
   • Gallerygroup(empty)
   • Gallery(empty)
   • Galleryitem(empty)
   • Gallerymovie(empty)
   • Galleryaudio(empty)
  • Loaded Helpers
   • 0CakeStrap
   • 1Form
   • 2Number
   • 3SimpleGraph
   • 4DebugTimer
   • 5Toolbar
   • 6Html
   • 7General
   • 8Session
   • 9HtmlToolbar
  ====
 • Environment
  +

  App Constants

  Constant Value
  CONFIG //app/Config/

  CakePHP Constants

  Constant Value
  APP //app/
  APP_DIR app
  APPLIBS //app/Lib/
  CACHE //app/tmp/cache/
  CAKE /lib/Cake/
  CAKE_CORE_INCLUDE_PATH /lib
  CORE_PATH /lib/
  CAKE_VERSION 2.10.11
  CSS /app/webroot/css/
  CSS_URL css/
  DS /
  FULL_BASE_URL http://www.ok.dukla.pl
  IMAGES /app/webroot/img/
  IMAGES_URL img/
  JS /app/webroot/js/
  JS_URL js/
  LOGS //app/tmp/logs/
  ROOT /
  TESTS //app/Test/
  TMP //app/tmp/
  VENDORS //vendors/
  WEBROOT_DIR webroot
  WWW_ROOT /app/webroot/

  PHP Environment

  Environment Variable Value
  Php Version 7.0.33
  Curl Home /
  Document Root /
  Gateway Interface CGI/1.1
  Gateway Ultracgi 015b481178369429e5db558d5c022340
  Http Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  Http Accept Encoding br,gzip
  Http Accept Language en-US,en;q=0.5
  Http Connection close
  Http Host www.ok.dukla.pl
  Http If Modified Since Sun, 29 Mar 2020 06:15:18 GMT
  Http User Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  Path /usr/local/pssql55/bin:/usr/local/pgsql9/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
  Path Redirected /poezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020
  Query String
  Redirect Status 200
  Redirect Url /poezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020
  Remote Addr 3.226.245.48
  Remote Host ec2-3-226-245-48.compute-1.amazonaws.com
  Remote Port 35458
  Request Method GET
  Request Uri /poezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020
  Script Filename /app/webroot/index.php
  Script Name /app/webroot/index.php
  Script Uri http://www.ok.dukla.pl/poezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020
  Script Url /poezja_patriotyczna_-_eliminacje_2020
  Server Addr 212.85.99.75
  Server Admin dukla@dukla.home.pl
  Server Id dukla
  Server Name www.ok.dukla.pl
  Server Port 80
  Server Protocol HTTP/1.1
  Server Software IdeaWebServer/0.83.459 (like Apache)
  Tmp /tmp
  Tmpdir /tmp
  Tz :/etc/localtime
  Php Self /app/webroot/index.php
  Request Time Float 1597005646.8654
  Request Time 1597005646
  Argc 0
  ====
 • Include
  +

  Included Files

  Include Paths

  • 0//lib
  • 2/
  • 3/usr/local/php7/lib/pear
  • 4-> /lib/Cake/

  Included Files

  • core
   • Cache
    • 0CORE/Cache/Cache.php
    • 1CORE/Cache/Engine/FileEngine.php
    • 2CORE/Cache/CacheEngine.php
   • Component
    • 0CORE/Controller/Component/EmailComponent.php
    • 1CORE/Controller/Component/SessionComponent.php
    • 2CORE/Controller/Component/AuthComponent.php
    • 3CORE/Controller/Component/PaginatorComponent.php
    • 4CORE/Controller/Component/RequestHandlerComponent.php
    • 5CORE/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php
    • 6CORE/Controller/Component/Auth/BaseAuthenticate.php
   • Config
    • 0CORE/Config/routes.php
    • 1CORE/Config/config.php
   • Configure
    • 0CORE/Configure/PhpReader.php
    • 1CORE/Configure/ConfigReaderInterface.php
   • Controller
    • 0CORE/Controller/Controller.php
    • 1CORE/Controller/ComponentCollection.php
    • 2CORE/Controller/Component.php
   • Datasource
    • 0CORE/Model/Datasource/CakeSession.php
    • 1CORE/Model/Datasource/Database/Mysql.php
    • 2CORE/Model/Datasource/DboSource.php
    • 3CORE/Model/Datasource/DataSource.php
   • Error
    • 0CORE/Error/exceptions.php
    • 1CORE/Error/ErrorHandler.php
   • I18n
    • 0CORE/I18n/I18n.php
    • 1CORE/I18n/L10n.php
   • Log
    • 0CORE/Log/CakeLog.php
    • 1CORE/Log/LogEngineCollection.php
    • 2CORE/Log/Engine/FileLog.php
    • 3CORE/Log/Engine/BaseLog.php
    • 4CORE/Log/CakeLogInterface.php
   • Model
    • 0CORE/Model/Model.php
    • 1CORE/Model/BehaviorCollection.php
    • 2CORE/Model/ConnectionManager.php
   • Network
    • 0CORE/Network/CakeRequest.php
    • 1CORE/Network/CakeResponse.php
   • Other
    • 0CORE/bootstrap.php
    • 1CORE/basics.php
    • 2CORE/Core/App.php
    • 3CORE/Core/Configure.php
    • 4CORE/Core/CakePlugin.php
    • 5CORE/Event/CakeEventListener.php
    • 6CORE/Event/CakeEvent.php
    • 7CORE/Event/CakeEventManager.php
    • 8CORE/Core/CakeObject.php
   • Routing
    • 0CORE/Routing/Dispatcher.php
    • 1CORE/Routing/Filter/AssetDispatcher.php
    • 2CORE/Routing/DispatcherFilter.php
    • 3CORE/Routing/Filter/CacheDispatcher.php
    • 4CORE/Routing/Router.php
    • 5CORE/Routing/Route/CakeRoute.php
    • 6CORE/Routing/Route/PluginShortRoute.php
   • Utility
    • 0CORE/Utility/Hash.php
    • 1CORE/Utility/ObjectCollection.php
    • 2CORE/Utility/Debugger.php
    • 3CORE/Utility/CakeText.php
    • 4CORE/Utility/Inflector.php
    • 5CORE/Utility/ClassRegistry.php
   • View
    • 0CORE/View/HelperCollection.php
  • app(empty)
  • plugins(empty)
  ====
integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">