WALNE ZEBRANIE DUTW

26-06-2020

Dnia 24.06.2020r. o godzinie 16.00 w sali kinowo- teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Celem zebrania było podsumowanie działalności DUTW za roku 2019/2020.

Na zebraniu zostały przedstawione:

- sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za semestr zimowy i letni

- rozliczenie finansowe za 2019r.

- opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca  bilansu za 2019r.

Zostały podjęte uchwały zatwierdzające przedstawione sprawozdania, udzielenie absolutorium  obecnie działającemu zarządowi
i Komisji Rewizyjnej.

W związku z upływem kadencji obecnego zarządu przeprowadzono głosowanie, w którym jednogłośnie zadecydowano o dalszej pracy
w DUTW obecnego zarządu w osobach: Romańczak Głód Melania, Kandefer Danuta, Krupa Ewa, Haberek Anna, Braja Lucyna. Dokonano uzupełnienia  składu Komisji Rewizyjnej . W związku z wyjazdem Barbary Mucha jej miejsce zajęła Marta Szczurek.

Została przedstawiona informacja o uzyskanych środkach finansowych od Urzędu Miasta i Gminy Dukla  do wykorzystania  na zatwierdzone  projekty  następnych semestrów roku 2020/2021.

Po przeprowadzeniu dyskusji i  podjęciu decyzji czekających nas działań zebranie zakończono.

 

                                                                                                              Danuta Kandefer

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">